Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Akademik Kadro

UNVANI    ADI SOYADI  GÖREVİ Dahili No E-Mail
Dr.Öğr.Üyesi  Mehmet ÇAVUŞOĞLU        mcavusoglucomu.edu.tr   
Dr.Öğr.Üyesi Neşe AYDIN     neseaydincomu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Hande KANDUR     handekandurcomu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Senem ERGAN     senemergancomu.edu.tr